Brede Buurtschool

De Escamp University is een initiatief van drie basisscholen in de wijk Escamp. De Stichting Brede Buurtschool heeft dit initiatief van een unieke zaterdagschool met subsidie van de Gemeente gefaciliteerd en gerealiseerd.

WAT IS EEN BREDE BUURTSCHOOL?

Een brede buurtschool biedt aan kinderen een rijke leer- en ontwikkelomgeving. De brede buurtschool geeft dit vorm door:
- Samen te werken met opvangvoorzieningen voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar en/of
- Arrangementen aan te bieden voor verlengde leertijd en voor bredere vorming en ontwikkeling en/of
- Een actieve rol te spelen in de buurt samen met buurtpartners.

De brede buurtschool werkt altijd samen met maatschappelijke partners. Voorbeelden zijn welzijn- en buurtverenigingen, sportverenigingen, cultuurinstellingen en zorgpartners.

STICHTING BREDE BUURTSCHOOL DEN HAAG

De Stichting brede buurtschool Den Haag is een jonge organisatie. In maart 2012 is de Stichting opgericht om brede buurtscholen in de gemeente Den Haag te ondersteunen in hun duurzame ontwikkeling. In januari 2013 is de Stichting volledig operationeel geworden.

De Stichting heeft een aantal algemene doelen voor ogen:
- Het verduurzamen van de brede buurtscholen in Den Haag.
- Het ondersteunen van de brede buurtscholen in Den Haag.

Binnen deze doelstellingen zijn enkele subdoelen te omschrijven:
- Het adviseren en ondersteunen van brede buurtscholen op het gebied van samenwerking en organisatie.
- Het adviseren en ondersteunen van brede buurtscholen op het gebied van personeel.
- Het adviseren en ondersteunen van brede buurtscholen op het gebied van beheer en exploitatie.
- Het adviseren en ondersteunen van brede buurtscholen op het gebied van huisvesting.
- Het verbinden van partijen aan elkaar.
- Het delen van kennis.

Om de ondersteuning goed in beeld te krijgen maken wij gebruik van ondersteuningskaarten. Deze kaarten staan onder de verschillende onderwerpen vermeld bij Ondersteuning op http://www.sbbdenhaag.nl.
Bron: http://www.sbbdenhaag.nl